Monday, 31 January 2011

မဂၢင္ရွစ္ပါး (မဂၢသစၥာ)


၁။ သမၼာဒိ႒ိ = မွန္ကန္စြာ ျမင္ျခင္း
၂။ သမၼာသကၤပၸ = မွန္ကန္စြာ ၾကံစည္ျခင္း
၃။ သမၼာ၀ါစာ = မွန္ကန္စြာ ေျပာဆုိျခင္း
၄။ သမၼာကမၼႏၲ = မွန္ကန္စြာ ျပဳမူျခင္း
၅။ သမၼာအာဇီ၀ = မွန္ကန္စြာ အသက္ေမြးျခင္း
၆။ သမၼာ၀ါယာမ = မွန္ကန္စြာ အားထုတ္ျခင္း
၇။ သမၼာသတိ = မွန္ကန္စြာ ေအာက္ေမ့ျခင္း
၈။ သမၼာသမာဓိ =မွန္ကန္စြာ တည္ၾကည္ျခင္း
မဂၢင္ရွစ္ပါးကို ခ်ဳံ႕လွ်င္ သီလ - သမာဓိ - ပညာ သိကၡာသံုးပါးရၿပီး ၄င္းသိကၡာသံုးပါးကို အႏွစ္ခ်ဳပ္လွ်င္ သတိတစ္လံုးသည္သာ က်န္ေတာ့သည္။ ဗုဒၶ၏ နိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္းသည္ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာလမ္း မဟာသတိပ႒ာန္တရားျဖစ္သည္။ (သတိတစ္္လံုး အရွိသံုး အဆံုးနိဗၺာန္တိုင္)

MinYalNga၏စုစည္းမႈမ်ား © 2010 တြင္ စတင္စုစည္းသည္ | Powered by:Blogger

Designed By:Windroidclub Created By:မင္းရဲ႕ငါ